Benefis sou  sante ak devlopman lajenès ak ekonomi nan yon peyi se fondasyon pou politik espò nan prèske tout peyi eksepte petèt Ayiti. Peyi sa yo itilize konpetisyon entènasyonal tankou Jwèt Olenpik 2016 ki pral fèt nan vil Rio nan Brezil nan mwa Out la pou mezire siksè aktivite espò yo. Malerezman, pou nou menm an Ayiti, nou prefere politik pito nou lèd nou la.

An nou tou dabò bay apresiyasyon pou pitit peyi a ki ap viv aletranje e ki aksepte reprezante peyi a. Anyen nan sa nou di la pa sipoze konsidere tankou ostilite kont pitit dyaspora a ki ap reprezante Ayiti. Sepandan, li jis pou nou poze tèt nou kesyon sa yo:  ki itilite politik ‘pito nou lèd’ sa nan yon peyi kote genyen yon gran jèn fi ak jèn gason sou beton an e anpil nan jèn sa yo aap tonbe nan delenkans ak kriminalite akoz mank ankadreman ak aktivite ki sen? Poukisa nou vle la menmkan nou pa gen okenn espwa pou nou genyen yon meday?

Kesyon sa yo konekte e koneksyon an kapab ba w tèt fè mal.

Nòmalman nou tout kontan wè drapo nou ap flote nan gran evenman nan mond la. E anpil moun kapab fè agiman ke voye Ayiti nan Olenpik menmkan nou deja konnen nou ap retounen ak men nou vid se yon bon bagay paske li penmèt moun lòt nasyon wè se pa sèlman nouvèl negatif ki ka sòti Ayiti.

Malerezman, tout agiman sa yo souliye yon pwoblèm fondamantal ki ap manje sosyete ayisyen an andan peyi a. Jamayik, Bahamas, Repiblik Dominiken yo tout prale nan Olenpik la nan entansyon pou ramase kèk meday, sa ki sinyale ke andan peyi sa yo lajenès genyen yon chwa pou anbrase espò tankou yon altènatif pou krim. Poukisa Ayiti ki gen menm panye jenetik ak menm kondisyon klimatik ak peyi sa yo pa kapab nou okenn gwo espwa konsa? Rezon an, se paske an Ayiti, otorite espò yo aprann depi lontan ke yo ka souse lèt vach leta a san yo pa bezwen nouri vach la. Ki rezon Komite Olenpik Ayisyen genyen pou devlope atlèt an Ayiti kan li ka toujou resevwa lajan leta pou li ale nan olenpik menmsi se 3 oubyen 4 grenn atlèt ki sòti aletranje ki pral reprezante Ayiti? Epi pouki pa? Akoz maladi foli pou tout bagay etranje, an Ayiti yon atlèt etranje toujou gen pli vale ke yon atlèt lokal. Se yon lajan fasil pou yon komite ki kapab menm pati ak yon gwoup ki gen 5 fwa plis mounpa pou ale asiste ke atlèt, e tout sa nan lajan leta ak charite sektè prive.

Se domaj paske plis ke anpil lòt peyi, jenès peyi a bezwen aktivite espò.

Nan pwochen Jwèt Olenpik yo, prèske tout atlèt yo se etranje ki pa ka kalifye pou pwòp peyi kote yo te fèt e ki chwazi reprezante Ayiti paske yo vle ale nan Olenpik. Sa ki pi tris la, prèske tout ladan yo te la nan 2012 e anpil te elimine depi nan premye ese. Komite Olenpik la pa gen konpetisyon pou detèmine ki pi atlèt ki pou reprezante Ayiti menmjan Jamayik ak Bahamas fè. Kondisyon pou yon atlèt reprezante Ayiti se viv aletranje epi rele yo di yo ou vle reprezante Ayiti. Donk, li jis pou mande poukisa leta peyi a depanse lajan bay komite sa? Politik.

Oganizasyon tankou Komite Olenpik la ak federasyon foutbòl peyi a se tik ki kole sou do leta ayisyen e ki refize konsidere ke Ayiti bezwen benefis espò. Nan Copa America ki soti pase la, se te sèl Ayiti ki pa te jwe ak okenn jwè ki ap jwe lakay li e se te ekip ki tap jwe ak plis jwè ki fèt aletranje. Poutan, se Ayiti ki te fini an denye nan konpetisyon an.

Li lè pou leta peyi a kòmanse mande rezilta ak benefis pou jenès peyi a kan yon gwoup magouyè vle souse tete manman bèf la.

 

Leave a Reply